Mollen

WETENSCHAPPELIJKE NAAM: TALPIDAE

Kenmerken van de mol

Type:

Mol

Formaat:

12 tot 16 cm

Kleur:

Zwart

Locaties:

Vochtige grond

Sporen:

Molshopen

knaagdieren

Meer over mollen

De mol is een zoogdier met een zwarte pels die het grootste deel van zijn leven onder de grond doorbrengt. Het zicht van mollen is heel slecht. Een mol maakt vooral gebruik van zijn uitstekende gehoor, reuk en tastzin om prooien te vinden. Het hoofdvoedsel van dit dier zijn wormen. Daarnaast eten ze ook insectenlarven en -poppen, slakken en af en toe een jonge muis of kikker.

Een mol leeft buiten de voortplantingsperiode alleen in zijn territorium. Het territorium heeft een oppervlakte van ongeveer 400 m². De gangen en holtes waar wordt geslapen, voedselvoorraden worden aangelegd en nesten worden gemaakt, hebben een lengte van zo’n 150 meter. Per uur kan het dier ongeveer twaalf tot vijftien meter graven. Het is een harde werker die er voor zorgt dat de bodem luchtig is. Hij draineert en ruimt veel schadelijke insecten op. Mollen brengen echter niet alleen maar goeds. Door de vele hopen en gangen die ze creëren. beschadigen ze de graszode en worden planten losgewroet. Daarnaast kunnen mensen en dieren blessures oplopen door de molshopen die ontstaan.

Er zijn veel manieren waarop mollen bestreden kunnen worden, zoals een mollenklem, vangkooi, chemische bestrijdingsmiddelen en het gebruik van een jachthond.

Opvallendheden: Als mollen een paar uur geen voedsel binnen krijgen, dan kunnen ze al sterven aan de hongerdood.

Bel met 085 - 029 8512 of klik op de knop hiernaast voor hulp met ongedierte