Houtworm bestrijden

Houtworm is een probleem dat serieus genomen moet worden. Als er namelijk gedurende langere tijd ongedierte in uw meubels of woning aanwezig is, dan kan dat ernstige schade veroorzaken.

Bestrijding houtworm

Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout aanbrengen. Wanneer het insect in de larve- of wormfase zit, wordt het een houtworm genoemd. Hij voedt zich namelijk met hout.

De larven of wormen kunnen een ernstige bedreiging zijn voor hout in huizen, omdat de houtwormgaten zwakker kunnen worden. Uiteindelijk kan dat leiden tot het instorten van gebouwen. Daarom is het belangrijk om het tijdig te herkennen en te starten met de bestrijding.

Herken de houtworm

Wanneer u de houtworm wilt herkennen, dan moet u uitkijken naar gaatjes in het hout en vers boormeel. Boormeel is de ontlasting van larven. Aan het boormeel en de uitvliegopeningen (de kenmerkende gaatjes in hout die duiden op de aanwezigheid van houtwormen) kunnen de ongediertebestrijders zien om welk soort ongedierte het gaat. Dit is belangrijk voor de wijze van bestrijding. Hieronder staan drie bekende houtwormsoorten aangegeven en hun kenmerken:

  • Gewone houtwormkever – De larve van de gewone houtwormkever boort gangen in loof- en naaldhout. De grootte van deze gangen zijn ongeveer 0,5 mm. De larve kan zich verplaatsen van aangetast hout naar schoon hout. De gewone houtwormkever tast ook houten meubelen, beelden, manden en kisten aan.
  • Grote houtwormkever – De larve van de grote houtwormkever leeft in eikenhout dat door vocht en schimmels is aangetast. Hierin maken ze gaten met een doorsnede van 2,5 tot 4 millimeter groot. Vooral plekken waar het hout verbonden is met een stenen muur zijn kwetsbaar.
  • Huisboktor – De larve van de huisboktor kan grote schade toebrengen aan draagbalken. De gangen hebben een doorsnee van zes tot negen millimeter en hebben een gerafelde rand. De aantasting van de huisboktor is vaak ernstig, maar beperkt zich tot het spinthout. Spinthout is hout dat afkomstig is van het buitenste deel van de boomstam. De huisboktor leeft in een omgeving met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid.

Voor de bestrijding begint, is het belangrijk om te kijken of het ongedierte nog actief is. Om dat te achterhalen moet u zoeken naar actieve aantastingen. Deze zijn te herkennen aan nieuwe uitvliegopeningen. Nieuwe uitvliegopeningen hebben een lichtgekleurde binnenkant.

Inspectie voor bestrijding houtworm

Houtworm is een probleem dat serieus genomen moet worden. Als er namelijk gedurende langere tijd ongedierte in uw meubels of woning aanwezig is, dan kan dat ernstige schade veroorzaken. En voordat u doorheeft dat er houtworm actief is in uw woning, dan zijn ze er waarschijnlijk al langere tijd. Snel actie ondernemen en de bestrijding starten is dus een absolute noodzaak.
Wanneer onze specialisten aan de slag gaan, wordt er eerst een grondige inspectie uitgevoerd om de omvang van het probleem te bepalen. De inspectie beantwoordt vragen als: welk type houtworm is het? Hoe ernstig is de situatie? Wat is de beste bestrijdingsmethode?

Bestrijding van houtworm

De houtworm kan het beste bestreden worden door één ontwikkelingsfase van de kever aan te pakken. Bestrijding is echter een traject voor een lange termijn. De plaag wordt in eerste instantie onder controle gebracht, maar het kan wel tot een jaar duren voordat het teken “houtwormvrij” gegeven kan worden. Dat komt door de lange levenscyclus van de kever.
Er zijn verschillende methodes en bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van houtworm. Ons doel is om een zo goed mogelijke afweging te maken tussen middelen en het behoud van een gezond leefmilieu voor mens en dier in de omgeving. In de meeste gevallen gebruiken wij een vloeistof die in de kleine gaatjes worden geïnjecteerd.

Contact

Heeft u het vermoeden dat u last heeft van houtworm in de woning? Neem dan contact met ons op.

werkgebiedpagina-afbeelding